Οροι χρήσης

Το περιεχόμενο αυτής της Ιστοσελίδας ανήκει και διαχειρίζεται η ανώνυμη εταιρεία που είναι εγγεγραμμένη στο "ZZDOT ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" («ZZ.DOT»), και είναι στη διάθεσή σας αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς. Με την είσοδο σε αυτόν τον Ιστότοπο ή μέσω της χρήσης του, αποδέχεστε όλους τους παρόντες όρους και την Πολιτική απορρήτου μας. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες όρους και την Πολιτική απορρήτου, μην χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο.

Η χρήση της ιστοσελίδας από εσάς

Εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά, αυτός ο ιστότοπος προορίζεται για προσωπική και μη εμπορική χρήση. Μην τροποποιείτε, αντιγράφετε, διανέμετε, αναφέρετε, προσφέρετε, παρουσιάζετε, αναπαράγετε, δημοσιεύετε, επιτρέπετε, τεκμηριώνετε παράγωγα έργα, μεταφέρετε ή πουλάτε οποιοδήποτε υλικό του Ιστότοπου, πληροφοριών και λογισμικού, και ειδικά για παράνομους ή αντίθετους προς κοινού σκοπούς χρήσης που ενδέχεται να βλάψουν ZZ.DOT και παραβιάζει τυχόν δικαιώματα τρίτων.

Το ZZ.DOT διατηρεί την πλήρη και συνολική ιδιοκτησία του λογισμικού και όλων των σχετικών πνευματικών δικαιωμάτων. Δεν μπορείτε να αναδιανείμετε ή να πουλήσετε το υλικό, ούτε να εφαρμόσετε αντίστροφη τεχνική της σύνθεσής του, να αποικοδομήσετε ή να το μετατρέψετε με άλλο τρόπο σε οποιαδήποτε άλλη χρησιμοποιήσιμη μορφή ή να κάνετε οποιαδήποτε άλλη χρήση πληροφοριών και δεδομένων της Ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο για παράνομους σκοπούς. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του περιεχομένου χωρίς την απαιτούμενη συγκατάθεση του εκδότη και την παραχώρηση πνευματικών δικαιωμάτων.

Εμπορικά σήματα και πνευματικά δικαιώματα

Όλα τα εμπορικά σήματα, οι επωνυμίες υπηρεσιών και τα εμπορικά σήματα (που αναφέρονται συνοπτικά ως "εμπορικά σήματα") που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα τα οποία το ZZ.DOT έχει το δικαίωμα ή την άδεια χρήσης. Σε περίπτωση χρήσης, αντιγραφής ή τροποποίησης αυτών των εμπορικών σημάτων χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση από το ZZ.DOT, το ZZ.DOT θα προχωρήσει με όλες τις απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους. Τα κείμενα, οι εικόνες, τα γραφικά, τα αρχεία ήχου, τα αρχεία κίνησης, τα αρχεία εικόνας και η εμφάνισή τους σε αυτόν τον Ιστότοπο προστατεύονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στην Ελλάδα σχετικά με την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων. Απαγορεύεται αυστηρά η αναδιανομή, τροποποίηση, αναδημοσίευση ή αναμετάδοση οποιωνδήποτε πληροφοριών σε αυτόν τον Ιστότοπο, σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό, έντυπο ή άλλο μέσο. Είναι πιθανό αυτός ο ιστότοπος να περιέχει εικόνες των οποίων τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν σε τρίτους.

Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους

Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να παρέχει πρόσβαση σε άλλους ιστότοπους. Το ZZ.DOT δεν ελέγχει αυτούς τους ιστότοπους και έχετε πρόσβαση σε αυτούς κατά την κρίση σας. Το ZZ.DOT δεν υποστηρίζει ούτε αποδέχεται προϊόντα ή πληροφορίες που προσφέρονται από άλλους ιστότοπους που εισάγετε μέσω αυτού του ιστότοπου. Ελέγξτε το Uniform Resource Locator (URL) που εμφανίζεται στο πρόγραμμα περιήγησής σας για να εξακριβώσετε εάν παραμένετε σε αυτόν τον ιστότοπο ή εάν έχετε μεταφερθεί σε άλλον ιστότοπο.

Ευθύνη

Οι πληροφορίες που παρέχονται από αυτόν τον Ιστότοπο έχουν προετοιμαστεί καλοπροαίρετα. Προορίζονται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν πρέπει να βασίζονται σε κανένα συγκεκριμένο σκοπό. Αυτός ο Ιστότοπος και οι πληροφορίες αυτού του Ιστότοπου, χωρίς περιορισμό, συμπεριλαμβανομένου του κειμένου, των γραφικών και των συνδέσμων, παρέχονται ως έχουν και χωρίς καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Στο βαθμό που επιτρέπεται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, η ZZ.DOT αρνείται οποιαδήποτε εγγύηση, συμπεριλαμβανομένων απεριόριστων εγγυήσεων εμπορευματοποίησης και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη παραβίασης, ασφάλειας έναντι ηλεκτρονικών ιών. Το ZZ.DOT δεν εγγυάται την πρόσβαση ή ότι οι λειτουργίες που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον Ιστότοπο θα είναι συνεχείς ή χωρίς σφάλματα, ότι τα σφάλματα θα διορθωθούν ή ότι ο Ιστότοπος ή το πρόγραμμα περιήγησης που καθιστά τον Ιστότοπο διαθέσιμο θα είναι χωρίς ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία. Στο βαθμό που το επιτρέπουν οι ισχύοντες νόμοι, το ZZ.DOT δεν θα θεωρείται με κανέναν τρόπο υπεύθυνο για οποιαδήποτε ζημία, άμεση ή έμμεση ή ηθική βλάβη που μπορεί να προκληθεί από την πρόσβαση ή τη χρήση πληροφοριών ή υλικό από αυτόν τον ιστότοπο.

Αποζημίωση

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να διατηρήσετε το ZZ.DOT χωρίς ζημιά, τους υπαλλήλους του, τα στελέχη του και τη διαχείρισή του, από και ενάντια σε κάθε απώλεια, κόστος, ζημιά και έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των κατανοητών αμυντικών και δικαστικών εξόδων, τα οποία είναι προϊόν οποιουδήποτε παραβίαση αυτών των όρων χρήσης ή οποιασδήποτε δραστηριότητας που σχετίζεται με τον λογαριασμό σας στο Διαδίκτυο (συμπεριλαμβανομένης απεριόριστης αμέλειας ή κακής διαχείρισης) από εσάς ή οποιοδήποτε άλλο άτομο που αποκτά πρόσβαση σε αυτόν τον Ιστότοπο χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό σας στο Διαδίκτυο.

Εγγυήσεις ZZ.DOT

Μέσω αυτού του Ιστότοπου δεν παρέχουμε διαφημιστικές, εμπορικές ή επενδυτικές συμβουλές και το υλικό του Ιστότοπου δεν πρέπει να θεωρείται προσφορά για πώληση ή πρόθεση πώλησης μετοχών ZZ.DOT. Εάν αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε το διαθέσιμο υλικό σε αυτόν τον Ιστότοπο για να αξιολογήσετε εάν πρόκειται να αγοράσετε ή να πουλήσετε μετοχές ZZ.DOT, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το υλικό σε αυτόν τον Ιστότοπο εκφράζει αποκλειστικά προηγούμενες επιδόσεις και ιστορικές πληροφορίες και ότι αυτή η απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντική απόδοση.

Άλλοι Όροι και Προϋποθέσεις

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος ή κατάσταση αυτού κριθεί παράνομη, άκυρη ή μη εφαρμόσιμη, διαγράφεται. θεωρείται ότι δεν έχει εγγραφεί ποτέ και