ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ZZ.DOT

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

DIGITAL MARKETING SPECIALIST

Ως Digital Marketing Specialist, κύρια ευθύνη σας θα είναι η επικοινωνία με πελάτες, η ανάπτυξη στρατηγικών και προτάσεων Digital Marketing και τέλος ο σχεδιασμός και εφαρμογή Digital Marketing Campaigns.

ACCOUNT DIRECTOR

Η ZZ.DOT ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ, αναζητά ACCOUNT DIRECTOR για τη στελέχωση του τμήματος Client Service.
Οι υποψήφιοι θα έχουν την ευκαιρία να δουλέψουν σε ένα φιλικό εργασιακό περιβάλλον και να εξελιχθούν υποστηρίζοντας τους μεγαλύτερους πελάτες της διεθνούς και ελληνικής διαφημιστικής αγοράς.