ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ (CRM)

Παρέχουμε υπηρεσίες CRM που μπορούν να καλύψουν ακόμα και τα πιο απαιτητικά έργα. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν σχεδιασμό και αρχιτεκτονική, ανάπτυξη και διαχείριση.

Google Partner